Statistici privind reglementările tehnice notificate în 2006 în cadrul Procedurii de notificare 98/34 — Informații furnizate de Comisie conform articolului 11 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului care prevede o procedură de informare în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale (Text cu relevanță pentru SEE)