Ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă