Regulamentul (CE) nr. 1145/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume