Întrebare scrisă E-5742/08 adresată de Stavros Lambrinidis (PSE) Comisiei. Programul de scutire de vize – refuzul de a acorda Greciei scutirea de vize