Întrebare scrisă E-5796/06 adresată de Ashley Mote (NI) Comisiei. Confuzia creată de reducerile fiscale regionale în Italia