Întrebare scrisă E-2361/08 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Abhazia