Document de lucru al serviciilor Comisiei - Document de însoţire la propunerea de recomandare a Consiliului privind mediile fără fum de tutun - Rezumatul evaluării impactului {COM(2008) 328 final} {SEC(2008) 894} {SEC(2008) 896}