2008/74/CE: Decizia Consiliului din 9 octombrie 2007 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol adițional la Acordul privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană