Sprawa T-435/08: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2008 r. — Tokita Management Service przeciwko OHIM — Eminent Food (TOMATOBERRY)