Kohtuasi T-435/08: 3. oktoobril 2008 esitatud hagi — Tokita Management Service versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Eminent Food (TOMATOBERRY)