2007/591/CE: Decizia Comisiei din 27 august 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Germania [notificată cu numărul C(2007) 4070] (Text cu relevanță pentru SEE )