Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca agencję wykonawczą, „Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii”, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (2004/20/WE)