Întrebare scrisă E-010385/11 Sir Graham Watson (ALDE) adresată Comisiei. Verificarea respectării criteriilor de durabilitate conform directivei 2009/28/CE