Întrebare scrisă E-0681/08 adresată de Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Comisiei. Curăţarea depozitelor de deşeuri necontrolate