Întrebare scrisă E-2655/08 adresată de Catherine Stihler (PSE) Comisiei. Recunoaşterea noilor state