Regulamentul (CE) nr. 342/2009 al Comisiei din 23 aprilie 2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat