Întrebare scrisă E-1381/08 adresată de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Comisiei. Discriminarea lucrătorilor de pe navele de pasageri şi de mărfuri