Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r.