Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2009.$