Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 23. april 2009.