Rezoluţia Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind raportul de progrese din 2006 al Croaţiei (2006/2288(INI))