Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 877/2014 av den 8 augusti 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen