Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 877/2014 ( 2014. gada 8. augusts ) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā