Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 877/2014 af 8. august 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur