Regulamentul (CE) nr. 435/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului ( Regulamentul unic OCP ) în ceea ce privește anumite coduri din Nomenclatura combinată