Condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier ***II Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))