Cauza C-13/09: Acțiune introdusă la 9 ianuarie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană