Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei AtomiceTITLUL II - Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleareCAPITOLUL 9 - PIAȚA COMUNĂ NUCLEARĂArticolul 92