Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2008 referitoare la strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2007/2146(INI))