2008/735/CE: Decizia Comisiei din 16 septembrie 2008 de desemnare a unui reprezentat al Comisiei în cadrul Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente