Întrebare scrisă E-3619/09 adresată de Jens Holm (GUE/NGL) Comisiei. Relațiile comerciale ale UE cu Armenia