Regulamentul (CE) nr. 1323/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește firocoxibul Text cu relevanță pentru SEE