Întrebare scrisă E-1486/07 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Comunicarea privind serviciile de interes general