Întrebare scrisă E-5121/10 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Riscul de sărăcie amenință unul din patru copii