Cauza C-255/05: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 iulie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului — Recuperarea deșeurilor — Realizarea celei de a treia linii a incineratorului de deșeuri din Brescia — Publicitatea solicitării de autorizare — Directivele 75/442/CEE, 85/337/CEE și 2000/76/CE)