Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2009.$