Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 5ης Μαρτίου 2009.