Regulamentul (CE) nr. 296/2007 al Comisiei din 20 martie 2007 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul inului și al cânepei destinate producției de fibre în Bulgaria și în România