Cauza C-249/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 3 martie 2009 – Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolului 307 al doilea paragraf CE — Neadoptarea de măsuri corespunzătoare pentru a elimina incompatibilitățile dintre acordurile bilaterale încheiate cu țări terțe înainte de aderarea statului membru la Uniunea Europeană și Tratatul CE — Acorduri în domeniul investițiilor încheiate de Regatul Suediei cu Republica Argentiniană, Republica Bolivia, Republica Côte d’Ivoire, Republica Arabă Egipt, Hong Kong, Republica Indonezia, Republica Populară Chineză, Republica Madagascar, Malaezia, Republica Islamică Pakistan, Republica Peru, Republica Senegal, Republica Democrată Socialistă Sri Lanka, Republica Tunisiană, Republica Socialistă Vietnam, Republica Yemen și fosta Republică Socialistă Federativă Iugoslavia)