Document de lucru al serviciilor Comisiei de însoțire pentru propunerea de regulament al Parlamentului european şi al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor - Rezumatul evaluării impactului {COM(2009) 154 final} {SEC(2009) 410}