P7_TA(2012)0436 Alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Rusia către UE ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 noiembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alocarea contigentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federația Rusă către Uniunea Europeană (COM(2012)0449 – C7-0215/2012 – 2012/0217(COD)) P7_TC1-COD(2012)0217 Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 21 noiembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alocarea contigentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federația Rusă către Uniunea Europeană