Cauza C-465/17: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen (Trimitere preliminară — Atribuirea contractelor de achiziții publice — Directiva 2014/24/UE — Articolul 10 litera (h) — Excluderi specifice pentru contractele de servicii — Servicii de apărare civilă, de protecție civilă și de prevenirea pericolelor — Organizații sau asociații nonprofit — Servicii de ambulanță pentru transportul pacienților — Transport calificat cu ambulanța)