Protokoll från sammanträdet torsdagen den  28 juni 2007