Procesul-verbal al reuniunii de joi, 28 iunie 2007