Πρακτικά της συνεδρίασης της Πέμπτης 28 Ιουνίου 2007