Regulamentul (CE) nr. 851/2009 al Comisiei din 17 septembrie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008