Întrebare scrisă E-6163/08 adresată de Proinsias De Rossa (PSE) Comisiei. Transpunerea în practică a Directivei privind bateriile (2006/66/CE)