Concluziile avocatului general Poiares Maduro prezentate la data de1 octombrie 2009.