Ajutor de Stat — Polonia — Ajutor de Stat C 48/07 (ex NN 60/07) — Ajutor de Stat acordat întreprinderilor producătoare de țevi WRJ și WRJ-Serwis — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE Text cu relevanță pentru SEE