Întrebare scrisă E-2973/08 adresată de Luis Herrero-Tejedor (PPE-DE) Comisiei. Politica de informare și comunicare